تباه ساختن

(تَ. تَ) (مص م.) تباه کردن.

اسکرول به بالا