تباه

(تَ) [ په. ] (ص.) فاسد، ضایع.

اسکرول به بالا