تبتیل

(تَ) [ ع. ] (مص ل.) بریدن از دنیا.

اسکرول به بالا