تبجیل

(تَ) [ ع. ] (مص م.) بزرگ داشتن، احترام کردن.

اسکرول به بالا