تبری

(تَ بَ رّ) [ ع. ] (مص ل.) نک تبرُا.

اسکرول به بالا