تبست

(تَ بَ)(ص.) تباه و ضایع، از کار افتاده.

اسکرول به بالا