تبشیر

(تَ) [ ع. ] (مص م.) بشارت دادن، مژده آوردن.

اسکرول به بالا