تبطیل

(تَ) [ ع. ] (مص م.) باطل کردن، باطل ساختن.

اسکرول به بالا