تبطین

(تَ) [ ع. ] (مص م.) آستر کردن جامه را.

اسکرول به بالا