تبیان

(تِ) [ ع. ] (مص ل.) روشن کردن، آشکار ساختن معنی.

اسکرول به بالا