تبیره زن

(~. زَ) (ص فا.) نوازنده تبیره.

اسکرول به بالا