تب بر

(تَ. بُ) (ص فا.) چیزی که تب را قطع کند.

اسکرول به بالا