تب یازه

(تَ زَ) (اِمر.) تب لرزه، تب و لرز.

اسکرول به بالا