تتمیم

(تَ) [ ع. ] (مص م.) به پایان رساندن، تمام کردن.

اسکرول به بالا