تثقل

(تَ ثَ قُّ) [ ع. ] (مص ل.) گران شدن.

اسکرول به بالا