تثقیب

(تَ قِ) [ ع. ] (مص م.) سوراخ کردن.

اسکرول به بالا