تثقیف

(تَ) (مص م.) راست کردن، بار آوردن.

اسکرول به بالا