تجارتخانه

(~. نِ) [ ع – فا. ] (اِمر.) جایی که در آن به کارهای بازرگانی بپردازند و درآمد حاصل کنند.

اسکرول به بالا