تجاور

(تَ وَ) [ ع. ] (مص ل.) همسایه و مجاور بودن.

اسکرول به بالا