تجربت

(تَ رِ بَ) [ ع. تجربه ] (مص م.) نک تجربه.

اسکرول به بالا