تجرع

(تَ جَ رُّ) [ ع. ] (مص ل.)
۱- جرعه جرعه نوشیدن آب یا…
۲- فرو خوردن خشم.

اسکرول به بالا