تجریب

(تَ) [ ع. ] (مص م.) آزمودن، آزمایش کردن.

اسکرول به بالا