تجصیص

(تَ) [ ع. ] (مص م.) گچ اندود کردن.

اسکرول به بالا