تجویز

(تَ) [ ع. ] (مص م.) روا شمردن، روا کردن.

اسکرول به بالا