تحارب

(تَ رُ) [ ع. ] (مص ل.) با هم جنگیدن.

اسکرول به بالا