تحاشی

(تَ) [ ع. ] (مص ل.) پرهیز کردن، خودداری کردن.

اسکرول به بالا