تحالف

(تَ لُ) [ ع. ] (مص م.) با هم سوگند خوردن.

اسکرول به بالا