تحبیب

(تَ) [ ع. ] (مص م.) دوستی کردن، دوست گردانیدن.

اسکرول به بالا