تحتانی

(تَ) (ص نسب.) فرودین، زیری.

اسکرول به بالا