تحجیب

(تَ) [ ع. ] (مص م.) در پرده کردن، بازداشتن.

اسکرول به بالا