تحرم

(تَ حَّ رُ) [ ع. ] (مص ل.) حرمت داشتن.

اسکرول به بالا