تحریص

(تَ) [ ع. ] (مص م.) آزمند ساختن، برانگیختن.

اسکرول به بالا