تحریض

(تَ) [ ع. ] (مص م.) برانگیختن، به شوق آوردن.

اسکرول به بالا