تحریق

(تَ) [ ع. ] (مص م.) سوزانیدن.

اسکرول به بالا