تحریک

(تَ) [ ع. ] (مص م.) جنبانیدن، به حرکت درآوردن.

اسکرول به بالا