تحصیل کرده

(~. کَ دِ) [ ع – فا. ] (ص فا.) دارای سواد و آموزش عالی.

اسکرول به بالا