تحضیر

(تَ) [ ع. ] (مص م.) آماده کردن.

اسکرول به بالا