تحفیل

(تَ) [ ع. ] (مص م.) زینت دادن، آراستن.

اسکرول به بالا