تحقیر

(تَ) [ ع. ] (مص م.) خوار کردن، کوچک شمردن.

اسکرول به بالا