تحمید

(تَ) [ ع. ] (مص م.) ستودن، ستایش کردن.

اسکرول به بالا