تحکیم

(تَ) [ ع. ] (مص م.)
۱- کسی را حاکم یا داور کردن.۲ – در فارسی به معنای استوار کردن.

اسکرول به بالا