تخاریب

(تَ) [ ع. ] (اِ.) جِ تخروب.۱ – سوراخ -‌ها.
۲- خانه‌های زنبور، لانه‌های زنبور.

اسکرول به بالا