تخته سنگ

(~. سَ) (اِمر.) سنگ بزرگ با سطح هموار.

اسکرول به بالا