تخت اردشیر

(~ اَ دَ) (اِ.) نوایی است در موسیقی.

اسکرول به بالا