تپاک

(تَ) (اِ.) اضطراب، بی قراری.

اسکرول به بالا