تپش

(تَ پِ) (اِمص.) اضطراب، بی قراری.

اسکرول به بالا