تپق

(تُ پُ) (اِ.) لغزش ناگهانی زبان هنگام حرف زدن.

اسکرول به بالا