تپه

(تَ پِّ) (اِ.) پشته بلند خاک یا شن، تل.

اسکرول به بالا