قراب

(قِ) [ ع. ] (مص ل.) پای برداشتن جهت جماع.

اسکرول به بالا