قربان

(قَ) (اِ.) کمان دان، جای کمان.

اسکرول به بالا